Ekonomi

Hur fungerar utbetalningarna

Du kan välja att få din utbetalning 30 dagar efter varje enskild order eller en samlad utbetalning den 1:a varje månad, två månader efter försäljningen. I dina handlarsidor väljer du det alternativ som passar dig bäst. Utbetalningen sker på närmaste bankdag efter förfallodagen. 

 

Utbetalningarna görs till ditt bankgiro- eller plusgirokonto. Du bestämmer vilket konto du vill ha utbetalningarna till genom att skicka in den här blanketten till Fyndiqs handlarsupport. Har inget konto registrerats innan första utbetalningen så är det ingen fara, vi avvaktar med utbetalningen tills vi fått dina kontouppgifter.

 

Eftersom Fyndiq sköter hela betalflödet mellan handlare och kund, kommer beloppet som betalas ut vara summan för din försäljning under perioden, minus mindre tillämpliga avgifter och eventuella justeringar som gjorts ifall en kund exempelvis återbetalats för en order. För att se exakt vilka ordrar du fått betalt för, och eventuella justeringar, kan du ladda ner en CSV-rapport under fliken “utbetalningar” på dina handlarsidor.


Bokföringsunderlag

Bokföringsunderlaget skapas efter att vi har fått verifierat att alla betalningar gått igenom hos alla banker. Verifieringen kan ta ett par dagar och då går det inte att komma åt underlaget. Så fort det är bekräftat och klart läggs bokföringsunderlaget ut på dina handlarsidor.