Produkter & Annonser

Ladda upp produkter

Det finns tre sätt att ladda upp produkter på Fyndiq. Ena sättet är att manuellt lägga in produkterna, och det gör du inloggad på dina handlarsidor under “Produkter”. Om du använder dig av ett lagerhanterings- eller e-handelssystem med en befintlig integration till Fyndiq kan du istället ladda upp alla, eller en viss del, av dina produkter via den. På vår integrationssida kan du läsa mer om vilka integrationer vi har, eller hur du bygger din egen koppling via vårt API. Ett tredje alternativ är vår Quick Start-integration där du laddar upp en CSV-fil på din server och gör den tillgänglig via en URL så att Fyndiq kan fånga upp den och få all din produktinformation uppladdat i vårt system.  För mer information om Quick Start-integration kan du skicka ett mail till integrations@fyndiq.se.


Produktens Egenskaper - Översikt

 • Titel: För bästa sökoptimering ska titeln vara utformad ungefär så här; varumärke, produkttyp, utseende. Exempel: Apple Laddare 2m Vit.
 • Beskrivning: Ha gärna en längre och beskrivande text om produkten. Bra textbeskrivning = högt uppe i sökresultaten = ökad försäljning.
 • Moms: Välj moms i procent enligt svensk momslagstiftning.
 • Pris på Fyndiq: Priset du vill sälja din produkt för inklusive din egna fraktkostnad och moms.
 • Ordinarie pris: Vad kostade varan innan det nedsatta priset? Fyll i det här.
 • Mängd: Fyll i produktens volym/vikt här. Ex 100ml/100 gram.
 • Jämförelseenhet: Ange den enhet (vikt eller volym) som produkten säljs i. Ex. schampo som säljs i milliliter.  
 • Kategorier: Välj vilken kategori produkten tillhör.
 • Varumärken: Om din produkt har ett varumärke, ange det i rullistan.


Produkttitel

Näst efter toppbilden är produkttiteln det första kunden ser när han eller hon kommer in på din produktsida. Här har du chansen att göra ett gott första intryck. Produkttiteln får innehålla högst 64 alfanumeriska tecken, så välj noga. Texten bör vara relevant och bäst resultat får du om du håller dig till följande fakta:

 • Märke / namn på formgivaren
 • Version / produktnummer
 • Produkttyp
 • Antal varor
 • Utseende: mått, färg
 • Egenskaper / funktioner

Exempel: 

 • “Samsung-TV, UE50H6470, 50 tum, Full HD, Triple Tuner, Smart TV” (används endast om det handlar om en Samsung originalmodell)
 • “USB-kabel för iPhone 6s, 2 meter, vit” (om det inte handlar om en Apple-produkt, var tydlig med att ange ”kompatibel / för”)
 • “Tommy Hilfiger hälstrumpor, 3-pack, finns i flera färger”

Undvik att använda fraser som ”ny funktion” och ”från TV”, eftersom de kan skapa osäkerhet och göra att du måste ändra annonstexten vid ett senare tillfälle. Om du använder dig av nyckelord som kunden verkligen söker på, får du automatiskt en bättre position på träfflistan. Var sparsam med förkortningar och skriv aldrig med enbart versaler.   


Produktbeskrivning

En bra beskrivning ser till att besvara alla de frågor köparen kan tänkas ha. Beskrivningen bör vara detaljerad, välstrukturerad och tydligt formulerad. Upprepa detaljerna i produkttiteln och förse kunden med ytterligare information där så behövs, såsom:

 • Märke / formgivarens namn
 • Storlek / exakta mått
 • Färg
 • Mönster
 • Materialsammansättning
 • Produktens och förpackningens vikt
 • Typ av förpackning
 • Ursprungsland
 • Tekniska specifikationer
 • Teknisk kompatibilitet
 • Inbyggd teknik
 • Allt som ingår i produkten – t ex användarmanual, laddare mm
 • Ange om batterier medföljer eller ej

Ju bättre information kunden får, desto bättre säljer dina produkter. Samtidigt minskar antalet returer som beror på felaktig produktinformation. Dessutom ger beskrivningen en möjlighet att associera nyckelord med din produkt för att ytterligare öka sökträffarnas relevans. Men kom ihåg att skriva för människor, inte för en sökmotor.


I säljsyfte är det tillåtet att skriva en kort berättelse om produkten, så länge du håller dig till fakta och texten inte hindrar kunden från att få en tydlig överblick över produktens specifika egenskaper. Återigen – mera information är nyckeln till ökad försäljning, men formulera dig kort, enkelt och exakt, så försäkrar du dig om att informationen du ger är relevant.    

Följande innehåll får inte förekomma i beskrivningen:

 • Innehåll som motsäger informationen i titeln
 • HTML-kod
 • URL:er / länkar
 • Handlarens namn
 • Referenser till en extern butik
 • Information om CE-märkning
 • Icke produktrelaterad information
 • Prisuppgifter
 • Information om returpolicy
 • Information om leveranskostnader
 • Kundtjänst
 • Regler och villkor för köp
 • Plagierad text eller direkta kopior tagna från andra webbplatser


För vissa specifika kategorier gäller följande minimikrav på information:
 • Textilier: Materialsammansättning måste anges (t ex 20 % bomull, 80 % polyester)
 • Skor: Materialsammansättning måste anges för såväl inner- och yttersula som för yttermaterial
 • Batterier: Ange batterityp (t ex AA) och spänning
 • Leksaker: Ange minimiålder. För vissa leksaker krävs en varningstext. På alla vattenleksaker ska t ex följande text anges ordagrant enligt EU-reglerna: ” Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen”
 • Kosmetik- och hygienprodukter: Information om produktens innehåll och användning ska vara på svenska. Inga beskrivningar som direkt eller indirekt vill göra gällande att det skulle handla om en medicinsk produkt är tillåtna. Du får till exempel inte säga att produkten botar eller lindrar symtomen på någon medicinsk åkomma.   
En lista på förbjudna produkter / kategorier återfinns under Fyndiqs Allmänna Villkor för handlare.


Produktbild

Produktbilderna är oerhört viktiga, inte bara när det gäller att öka försäljningen av en vara, utan de avgör också hur nöjd köparen blir när varan väl levereras. Därför är det ytterst viktigt att ha bilder av god kvalitet, tagna mot en vit eller åtminstone ljus bakgrund, så att köparens uppfattning av varan i så hög grad som möjligt överensstämmer med verkligheten när köparen väl hämtat ut varan. Vi rekommenderar att du följer följande riktlinjer:

 • Toppbilden bör visa hela produkten – allt som ingår i köpet – mot en vit bakgrund. Detta ökar chansen för att den tas med i kampanjer.
 • Bilderna bör visa varan ur flera olika perspektiv
 • Det går att ha en eller flera bilder på varan när den används
 • Vi rekommenderar att bilderna tas så att varan upptar mellan 75 och 90 procent av den totala bildytan

Dessutom gäller följande riktlinjer:

 • Det maximala antalet bilder för en produkt är 50
 • Följande bildformat stöds: PNG, JPEG och GIF
 • Minsta upplösning är 250 x 250 bildpunkter (pixlar)
 • Det finns ingen övre gräns för upplösningen, men Fyndiq minskar ner alla bilder till 800 bildpunkter längs den längsta sidan.
 • När det gäller klädesplagg bör upplösningen vara minst 500 bildpunkter längs den längsta sidan.
 • Bilderna får inte vara försedda med vattenstämpel, handlarlogo och/eller URL:er
 • Kampanjtexter såsom ”köp nu”, ”bästa pris”, ”fri frakt” eller liknande är inte tillåtna
 • Enfärgade bilder som består enbart av en fyrkant med en viss färg tillåts endast för produkter inom kategorierna ”Billack”, ”Hobbyfärger, bläck & glasyrer” samt ”Målartillbehör”
 • Generiska bilder, grafik och illustrationer, som inte är riktiga produktfotografier, tillåts endast inom kategorierna ”Hårdvara” och ”Fordon och reservdelar” 
 • Utfyllnadsbilder, platshållarbilder och felaktiga produktbilder tillåts ej
 • Bilderna bör inte ha ramar
 • För paketvaror/flerpack gäller att toppbilden bör visa hela paketet / alla huvudprodukterna i samma bild 
 • För paketvaror/flerpack ska det även finnas bilder på varje enskild produkt som ingår
 • Handlaren måste ha upphovsrätten till alla bilder som laddas upp, alternativt äga rätten att använda bilderna för det avsedda ändamålet  


Fyndiqs prispolicy 

Priset på de produkter som säljs genom Fyndiq sätts av handlaren själv. Var uppmärksam på följande:
 • Priset för alla varor på Fyndiq anges alltid i valutan svenska kronor (SEK)
 • Fraktkostnaden för att skicka varan från den plats, där den förvaras, till kundens adress inom Sverige, ska ingå till fullo i varans pris. Inga fraktkostnader får läggas till efter det att försäljningen skett.
 • Moms ska tas ut på varans pris och på frakten i enlighet med svensk momslagstiftning
 • Du kan endast ange ett försäljningspris per produktvariant. Produktvarianter med olika priser kommer att betraktas som två separata produkter
Exempel: (varans nettopris 90 kr + fraktkostnad 10 kr) * 25 % moms = 125 kr = det pris som varan ska ha på Fyndiq.


Prisnivån behöver inte vara lika eller lägre än prisnivån i de övriga försäljningskanaler du som handlare använder dig av, men du bör komma ihåg att Fyndiqs målgrupp består av fyndjägare, för vilka ett lågt pris ofta utgör den avgörande faktorn i ett köpbeslut. Dessutom övervakar vi på Fyndiq prissättningen för att försäkra oss om att inte handlarna missbrukar Fyndiqs image som fyndmarknadsplats för egen vinning. Fyndiq kan radera en produkt om priset anses orimligt.


Ordinarie pris

Om en vara är nedsatt till ett rabatterat pris, kan Fyndiq framhäva detta i jämförelse med det ordinarie priset. Det ordinarie priset är det pris, som varan såldes för tidigare, alternativt det rekommenderade försäljningspriset. Om du anger detta pris, visas det överkryssat samtidigt som varans pris – det ”nya priset” – framhävs ovanför.


Moms

Fyndiq säljer endast till kunder med adress i Sverige. Därför ska alla priser innehålla moms enligt svensk momslagstiftning. Det är handlarens ansvar att uppge korrekt momssats på alla varor som erbjuds till försäljning.


Kvantitet och jämförelseenheter

Det är obligatoriskt att uppge totalvikten eller volymen (kvantiteten) i kombination med en enhet för jämförelse (t ex g, kg, ml, l, m, m2, m3) för alla typer av produkter.


Kategorisera dina produkter

Fyndiqs kategoriträd består av 8 huvudkategorier och till varje huvudkategori finns flera underkategorier. Dessutom har vi även en varumärkeskategori och en presenttipskategori som hanteras av Fyndiq.

Det är nödvändigt att lägga in produkten i en kategori när du skapar en produktannons annars kommer inte kunderna att hitta den på sajten. När du kategoriserar dina produkter, tänk på att placera dem så långt ner i kategoriträdet som möjligt. Det underlättar för kunderna att hitta rätt produkt. Om du har en produkt som inte passar in i någon kategori, lägg den då direkt i produkttypens närmast relevanta kategori i nivån ovanför, den så kallade “föräldrakategorin”. Är det till exempel produkter till en ny Nokia-modell som det inte finns någon kategori till ännu, så vill vi att du kategoriserar dem som “Nokia Tillbehör”. Vi lägger till nya, passande kategorier så fort det finns tillräckligt många produkter av en viss produkttyp.

På Fyndiqs handlarsidor kan du kategorisera dina produkter på två olika sätt. Dels kan du kategorisera dem en och en direkt i produkteditorn. Alternativt går du till fliken ”Produkter” och markerar en eller flera produkter samtidigt, varefter du kan ange en kategori för dem alla genom att välja ”Lägg till kategori” i rullgardinsmenyn ”Åtgärder”.   

Om din webbutik är integrerad med Fyndiqs APIv2, kan du antingen avbilda kategorierna i din webbutik till Fyndiqs kategorier på din e-handelsplattform eller använda dig av alternativet kategorimappning på Fyndiqs handlarsidor. För mer information om kategorisering via vår APIv2, vänligen kontakta integrations@fyndiq.se.

Tänk också på att tagga produkterna med egenskapsvärden. De används för att kunden ska kunna filtrera på olika färger, material, motiv, mönster och storlekar när de fyndar på sajten. Lägga till egenskapsvärden gör du enkelt i produkteditorn när du skapar en ny produktannons.
Saknar du någon kategori eller egenskap för filtrering på Fyndiq? skriv till handlare@fyndiq.se 


Ange varumärket på dina produkter

Är dina produkter av ett visst varumärke ska det anges i produktannonsen. Skriv varumärket i både titel och beskrivning, och välj varumärke i rullistan när annonsen skapas. Du hittar varumärkeslistan precis ovanför kategoriträdet. När en produkt har taggats med ett varumärke så kan kunden sortera efter olika varumärken på sajten.
Saknar du ett varumärke på Fyndiq? skriv till handlare@fyndiq.se.


Artiklar i produktannonsen

För att kunden ska kunna välja storlek eller färg i produktannonsen på Fyndiq.se är det viktigt att du lägger till artiklar (även så kallade varianter) till produkten du säljer. Produkter är huvudannonsen och artiklarna utgör olika varianter av den produkten. För att artiklarna ska kopplas samman med din produkt måste priset vara detsamma för alla artiklar. 
Till exempel om din produkt finns i flera storlekar, mönster eller färger, ska du lägga till en artikel för varje enskild storlek, mönster eller färg. 


I vårt system, när en ny artikel skapas, kommer benämningen att avgöra variantens egenskaper för produkten. Skriv vad artikeln avser: till exempel ”S”, ”M” eller ”L” för t-shirtstorlekar och ”röd”, ”grön” eller ”blå” för färger. För skor behöver du tala om vilken storleksguide som gäller, till exempel ”EU – 43”. Om du har en produkt i storlek S i två olika färger, ska det vara två olika artiklar, som ”Röd – S” och ”Blå – S”. Observera att benämningen bara får vara i max 30 tecken. Om du enbart har en färg eller storlek ska du i stället ange den informationen direkt i annonstexten (och fältet för benämning lämnas tomt). 


Fyll i produktens lagersaldo under Antal. Fältet Placering är valfritt, där skriver man vart i sitt eget lager man har produkten, t.ex. Hylla11.
Ditt Artikelnummer är ett fält där du själv kan fylla i ditt egna artikelnummer för produkten (för att du lättare ska kunna hålla koll). 
                                                                   
För att lägga till flera artiklar i en annons klickar du på̊ ”Lägg till ytterligare Artikel” längst ner i artikelfältet (Grönt plustecken). Tänk också på att tagga varje artikel med egenskapsvärden.


Redigera din produktannons

1) Logga in på din handlarsida
2) Gå till fliken Produkter och sök upp den produkt du vill redigera
3) Gör dina ändringar
4) Klicka på Spara
Du kan redigera en produktannons hur många gånger du vill, så länge produkten är densamma.


Ta bort , pausa och aktivera dina produkter

Du kan pausa eller ta bort produkter från ditt sortiment på Fyndiq. Tänk bara på att vid borttagning av produkter måste nya annonser göras och då få en ny säljhistorik, ifall du ångrar dig.
 
Via handlarsidorna, under rubriken ”produkter,” kan du ta bort/pausa annonser. Under sökfältet, leta upp funktionen ”Åtgärd” och välj i rullmenyn vad du vill göra med dina annonser. Klicka sedan på “Utför” bredvid åtgärdsmenyn och det är klart!
 
Vill du starta en pausad försäljning går du in under ”produkter” och vid “filter” ser du aktuell status för dina produkter. Välj de produkter du vill ha ut på Fyndiq igen och klicka på ”Lägg ut till försäljning” i åtgärdsmenyn. Tänk på att det kan ta en liten stund innan de dyker upp på sajten igen, så ha tålamod.


Refurb – reparerade eller återställda produkter

Märkningen Fyndiq Refurb innebär att en vara är ny och fullt funktionsduglig men säljs till ett kraftigt nedsatt pris på grund av att förpackningen är skadad (till exempel repor), förpackning saknas, varan har reparerats, varan har använts som demonstrationsexemplar eller att ett eller flera tillbehör till varan saknas. Varan ska ha genomgått tester för att säkerställa att den håller samma kvalitet som en vara som inte har genomgått reparation eller återställning. Villkoren för att returnera varan i enlighet med ångerrätten eller på grund av reklamation skiljer sig inte från icke återställda produkter. Fyndiq tillåter för närvarande utvalda handlare och produkter att säljas på Fyndiq som refurb-produkter. Om du som handlare vill kvalificera dig och delta i programmet, vänligen kontakta handlare@fyndiq.se.