Så fungerar det

Så fungerar det


Sälja på Fyndiq

Som handlare på Fyndiq kan du lägga mer fokus på produkter och leveranser. Konsumentkontakt, marknadsföring och betallösningar hanteras av Fyndiq för att det ska bli enkelt för dig som handlare att sälja dina produkter och enkelt för konsumenten att handla.

Fyndiq är konsumentens legala avtalspart vilket innebär att Fyndiq köper produkten av dig som handlare och direkt säljer den vidare till konsumenten.

Att lägga upp produkter på Fyndiq

Du som handlare registrerar ett Fyndiqkonto på våra handlarsidor. Därefter lägger du upp de produkter du vill sälja på Fyndiq och administrerar dessa antingen genom Fyndiqs handlarsidor eller, om du väljer att integrera ditt eget orderhanteringssystem mot Fyndiqs API, från din egen e-handelsplattform.

För att sälja på Fyndiq finns tre olika tillvägagångssätt.

 1. Manuell hantering: Skapa ditt konto direkt här! Det är enkelt att skapa ett Fyndiq-konto, du är igång med att lägga upp produkter inom ett par minuter! Du klistrar enkelt in produkttexter och bilder, och detta sätt att lägga upp produkter fungerar oavsett vad du har för plattformar eller tekniklösningar i övrigt!
 2. Via din e-handelsplattform: Fyndiq har ett heltäckande API för en djupare integration mellan din ehandelsplattform och Fyndiq. Idag är flera av våra samarbetspartners, Sello, Talex, C4 media, Fortus International, Kodmyran fullintegrerade via API:et vilket vilket gör det möjligt att administrera produkter och order direkt från din egen e-handelsplattform. För mer information se dokumentationen för vårt API
 3. Genom integration mot vårt API: Fyndiq har ett heltäckande API för en djupare integration mellan ditt system och Fyndiq, vilket gör det möjligt att administrera produkter och order direkt från egen butik. Detta system är främst relevant för större e-handelsbutiker. För mer information se dokumentationen för vårt API

Produktgranskning

Kort efter att du laddat upp dina produkter kommer de ut till försäljning på hemsidan. Vi rekommenderar att du alltid själv kategoriserar dina produkter i samband med att de laddas upp då det underlättar för konsumenterna som lättare kan leta sig fram till den specifika produkt de söker.

Fyndiqs produktavdelning genomför även löpande kontroller för att säkerställa att produkterna följer såväl Fyndiqs policy som rådande lagar och regler.

Säljtips

Eftersom Fyndiqs produktutbud är stort och brett rekommenderar vi dig som vill testa att sälja på Fyndiq att alltid lägga in ett flertal olika produkter i stället för en eller ett fåtal. Chansen är då större att konsumenter hittar och köper fler av just dina produkter, vilket ökar din försäljning samt ger dig som handlare en chans att snabbt få en känsla av hur det fungerar att sälja på Fyndiq.

Lägger du dessutom upp flera produkter inom en och samma produktkategori är chansen större att konsumenten handlar fler produkter i ett och samma köp från just dig.

I den mån det är möjligt, skicka dessutom hellre in en produkt med högt lagersaldo än lågt. Om en produktkategori har ett stort utbud eller om en produkt har ett högt lagersaldo ökar chanserna för att Fyndiq ska marknadsföra din produkt i annonser, kampanjer och nyhetsbrev.

Logistik

Alla produkter som finns på Fyndiq lagerförs i Sverige av dig som handlare eller av din underleverantör (som du ansvarar för). Du ansvarar även för att skicka produkten till konsumenten.

Eftersom Fyndiq är legal avtalspart mot konsumenten köper Fyndiq produkten av dig och säljer den därefter direkt vidare till konsumenten. När konsumenten har gjort sin beställning skickar Fyndiq all information om beställningen och kunden till dig.

För att maximera kundnöjdheten är det oerhört viktigt att du hanterar ordern så snabbt som möjligt. Produkten ska skickas till konsumenten inom 24 timmar från det att du mottagit information om en order.

Kostnader

Fyndiq tar inga fasta start-, månads- eller osåltavgifter. Vi tar ut en fast avgift på 5 eller 10 kronor för varje såld produkt. Beloppet beror på vilken kategori din produkt tillhör. Precis som tidigare är det du som handlare som står för frakten ut mot kund.

Vår prismodell består alltså av 12.5% selling fee och en fast avgift (5 - 10 kr) per produktkategori.

 • För en produkt som säljs på Fyndiq i kategorin Mobil och Surfplattor för till exempel 100 kronor, kommer du som handlare att behålla 77.50 kronor.  Selling fee för produkten är 12.50 kronor plus 10 kronor, eller 22.50 kronor totalt.
 • För en produkt som säljs på Fyndiq i någon av de övriga kategorierna för till exempel 100 kronor, kommer du som handlare att behålla 82.50 kronor.  Selling fee för produkten är 12.50 kronor plus 5 kronor, eller 17.50 kronor totalt.

Efter minst 30 dagar utbetalas 87.5% minus den fasta avgiften av ditt försäljningspris.

Utbetalning

Du kan välja mellan två olika utbetalningsalternativ:

 • 30 dagar efter att du sålt en produkt;
 • eller att få en samlad utbetalning för samtliga produkter du sålt under en månad.

Väljer du det sistnämnda alternativet görs utbetalningen en månad efter avslutad försäljningsmånad vilket innebär att de produkter som du till exempel har sålt i augusti månad betalas ut den 1 oktober. Hur du vill ha dina utbetalningar väljer du själv i ditt handlarkonto. Observera att det förifyllda valet är den första varje månad. Om utbetalningsdagen är en lördag eller helgdag görs utbetalningen den vardag som infaller närmast därefter.

För att utbetalning ska kunna göras krävs det att du har ett bankgiro- eller plusgirokonto. Kontouppgifterna registreras av Fyndiq vilket innebär att du som handlare måste skicka in blanketten ”Registrering av kontouppgifter hos Fyndiq” tillsammans med en vidimerad identitetskopia, vilket är en säkerhetsrutin både för dig som handlare och Fyndiq.

Frakt

Som handlare kan du välja att skicka med följande speditörer: Posten, Schenker DHL eller Bring. Observera att Bussgods inte accepteras på grund av deras fåtal utlämningsställen. Då ansvaret för att leveransen kommer fram ordentligt till konsumenten faller på dig som handlare, rekommenderar vi dig att skicka spårbart. Fyndiq tar alltid, oavsett ordervärde, ut en frakt/administrationsavgift på 0 kr inkl. moms av konsumenten. Denna summa behåller Fyndiq.

Bokföring

Lika lätt som det är att sälja på Fyndiq är det att bokföra din Fyndiqförsäljning. Eftersom Fyndiq köper produkten av dig är Fyndiq din enda kund. Konsumenten/slutkunden är Fyndiqs kund.

Om du har ytterligare frågor kring bokföring när du säljer på Fyndiq hittar du en sammanställning av de vanligaste frågorna i en Lathund för enkel bokföring

Reklamationer/kundsupport

Alla kundsupportärenden som till exempel involverar reklamationer och ångrade köp går i första led via Fyndiq. Vi kontaktar alltid dig som handlare om vi behöver mer information för att lösa ett ärende. Genom att sälja via Fyndiq förbinder du dig som handlare att på bästa tänkbara sätt och serviceanda avhjälpa ett supportärende som du är inblandad i.

Hävning av beställning

I de fall du som handlaren inte kan leverera varan inom 3-5 arbetsdagar har konsumenten rätt att häva sin beställning. Fyndiq kommer då att oavkortat återbetala konsumenten beloppet för varan. Dock ska du som handlare och Fyndiq i möjligaste mån erbjuda konsumenten omleverans eller annan lämplig lösning innan hävning sker.

Ångerrätt

Konsumenten har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att de tagit emot produkten enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Generellt har konsumenten ångerrätt på samtliga produkter. Plomberade produkter omfattas av ångerrätten endast om plomberingen är obruten.

För produkter som omfattas av ångerrätten gäller att konsumenten kan bli skyldig att ersätta Fyndiq för en produkts värdeminskning i den mån det beror på att konsumenten använt produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om produkten returneras i använt eller skadat skick.

Returfrakten bekostas av konsumenten, men varan skickas tillbaka till dig eller din lagerleverantör. Konsumenten ska vid retur använda sig av sedvanliga fraktsätt och är införstådd i att om valt fraktsätt orsakar oskäliga kostnader för Fyndiq eller er, kan konsumenten komma att bli ersättningsskyldig för dessa.

För att använda sig av ångerrätten rekommenderar Fyndiq att konsumenten först kontaktar Fyndiq innan en produkt returneras. För att kunden ska få utnyttja ångerrätten måste den skicka tillbaka produkten inom 14 dagar efter de meddelat Fyndiq om ånger. Returneras inte produkten inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

När du som handlare mottagit en retur meddelar du Fyndiqs kundsupport på order@fyndiq.se och uppger RN för returen.

*Produkter och produktkategorier som kan plomberas av dig och därmed undantas från ångerrätten om plomberingen är bruten: *

 • Underkläder och set av underkläder
 • Badkläder
 • Peruker och löshår
 • Piercingsmycken och örhängen
 • Kosmetiska produkter (inklusive hår- och hudvårdsprodukter och parfymer)
 • Självhäftande produkter som används direkt på huden.
 • Digitala ljudupptagningar, såsom CD-skivor, DVD, data- och TV-spel etc.
 • Med ovan liknande eller jämförbara Produkter.

Outhämtade paket

Om konsumenten inte hämtar ut försändelsen och den returneras till dig, kommer Fyndiq debitera konsumenten den faktiska fraktkostnaden (dock högst 160 kr) för det outhämtade paketet, ett belopp som oavkortat återbetalas till dig som handlare för att täcka eventuella ökade fraktutgifter i samband med försändelsen. Alternativt om konsumenten vill ha paketet utskickat till sig igen, så står konsumenten för både den eventuella returfrakten samt den faktiska frakten för nyutskick.

Transportskador

Om en vara såld via Fyndiq skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall konsumenten anmäla detta omgående både till Fyndiq och till speditören vid mottagandet. Fyndiq rapporterar detta vidare till dig som handlare som får göra ett nytt utskick av varan och reklamera transporten hos din speditör. Som handlare är du införstådd i att konsumenten normalt sett har rätt att reklamera varan oavsett vilka villkor som gäller mellan speditören och dig som handlare.

Reklamationsvillkor

Det är lämpligt att konsumenten ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall konsumenten kontakta Fyndiqs kundtjänst och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall konsumenten begära ett s.k. RN (returnummer). Fyndiq kontaktar sedan dig som handlare som ombesörjer eventuell returfrakthandling till konsumenten. När du som handlare mottagit en retur meddelar du Fyndiqs kundsupport, order@fyndiq.se, och uppger RN för returen. Det är du som handlare som står för de kostnader som uppstår vid returfrakten och det är också du som står för risken för varan under returtransporten. Du ansvarar för att fel pga defekta och felaktiga varor ersätts med korrekt fungerande vara på din bekostnad. I de fall en identisk vara ej kan skickas ut, skall en motsvarande vara, efter dialog med konsument, skickas ut. Om detta ej är godtagbart eller möjligt kommer kompensation ske med återbetalning.

Konkursvaror eller liknande varor, till exempel varor som säljs i befintligt skick, vilket även innefattar brister i funktion, kan medföra en sämre reklamationsrätt för konsumenten. I sådana fall ska du och Fyndiq sträva efter att gemensamt minimera reklamationskostnaderna. Det är dock du som handlare som alltid har det köprättsliga felansvaret för dina produkter.

Om konsumenten vill göra en reklamation är det alltid du som handlare som ansvarar för den efter att vi har skött den initiala kontakten med konsumenten.

Eftersom reklamationer tar dyrbar tid från dig som handlare, belastar vår kundtjänst, kostar pengar och ger missnöjda kunder tar vi bort produkter med för hög reklamationsgrad. Detta för att generera nöjda och återkommande kunder och på så vis öka försäljningen för alla Fyndiq-handlare. Du kan läsa mer här.

Villkor

Du ingår inga som helst avtal eller förpliktelser innan du godkänt det avtal vi upprättar efter att du skickat in produkten till granskning. Det avtalet kan du läsa här.

Garantier

Alla garantier på produkter lämnas av dig som handlare eller din respektive tillverkare/leverantörer. Du som handlare skall följa konsumentlagstiftningen gällande reklamationer och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall kan du som handlare lämna utökad garanti. Detta ska då anges på produktnivå. Har konsumenten problem med sin vara skall denne kontakta Fyndiq som i sin tur åberopar garanti/konsumentköplagen mot dig som handlaren i de fall den är tillämplig. Alla eventuella garantier gäller i Sverige. Om du som handlare inte lämnar garanti på produkter som typiskt sett brukar omfattas av garantier, ska detta särskilt anges i produktannonsen.

Om du säljer produkter från konkurslager, eller andra produkter där du som handlare avser att begränsa ditt ansvar för skador måste du meddela Fyndiq skriftligen om dess förhållanden i samband med att du lägger upp produkten.

Produkter som är förbjudna att sälja via Fyndiq

I bilaga 1 till de Allmänna villkoren kan du läsa om vilka produkter du inte får sälja på Fyndiq, klicka här för att komma direkt till de allmänna villkoren.