Leverans

Att handla på Fyndiq ska vara enkelt. Därför, oavsett hur mycket du handlar kostar det dig endast 49:- i frakt (inklusive moms). Fyndiq arbetar inte med eget lager utan vi har knutit till oss enskilda butiker i Sverige. Din beställning skickas alltid från respektive butiks eget lager. Har du beställt produkter som kommer från olika butiker kommer produkterna skickas till dig i olika försändelser.

Våra samarbetspartners har krav på sig att behandla din order inom 24 timmar under helgfria vardagar och du ska ha dina produkter hos dig inom 3-5 arbetsdagar. Våra samarbetspartners arbetar endast med landets ledande speditörfirmor.

När du genomför ett köp på Fyndiq skickas en orderbekräftelse till dig till den e-postadress du angivit. På denna orderbekräftelse finner du förutom information om ditt köp även ditt beställningsnummer, samt information från var dina varor skickas ifrån.

I alla ärenden är det till Fyndiq du vänder dig till om du har frågor, funderingar, vill veta mer om din order, eller vill reklamera dina varor. En e-postadress till Fyndiq det är den enda du behöver, resten tar vi hand om!

Leveransstatus

När vi har tagit emot din order får du en orderbekräftelse av oss via e-post med ditt beställningsnummer. Det är detta nummer du använder i din kommunikation med oss om du har frågor om din order.

Leveransförsening

Om en leveransförsening skulle uppstå meddelar vi dig detta via e-post. Du som kund har alltid rätt att vid leveransförsening reklamera ditt köp, men det föreligger inte någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Fyndiq åtgärdar inom rimlig tid.

Fyndiq betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall enskild handlare knuten till Fyndiq inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Fyndiq. Fyndiq förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar.

Transportskador

Om en transportskada skulle uppstå måste du anmäla detta både till Fyndiq och fraktbolaget så fort du mottagit din leverans. Det gäller både synliga och dolda skador. Därför är det viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant, både utanpå och inuti, direkt när du har tagit emot dem. En transportskada ska anmälas till Fyndiq inom skälig tid från att du mottagit varan. Observera att du inte får använda den skadade produkten och att du måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Beroende på skadans omfattning byts produkten ut eller så görs en återbetalning till dig.

Outhämtade paket

Hämtar du inte ut ditt paket inom angiven tid och varan returneras till handlaren, kommer Fyndiq att debitera dig en avgift på 150 kr inkl. moms per outlöst paket. Fyndiq återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, senast 14 dagar efter det att Fyndiq får kännedom om att Handlaren mottagit det returnerade paketet.

Du kan alltid välja att istället få ditt paket utskickat på nytt. Då debiteras du enbart den faktiska fraktkostnaden för att varorna skickas i retur till handlaren och till dig på nytt. Denna kostnad kommer Fyndiq att fakturera dig i en separat faktura i efterhand.