Kundservice

Fyndiqs klimatarbete

Ja, vi säljer lågprisprodukter och vårt mission är att se till att erbjuda dom bästa fynden med den bästa kundupplevelsen. Men måste det innebära att vi inte är schyssta mot klimatet? Vi är övertygade om att så inte är fallet och har därför satt upp vår vision:

“Fyndiq ska bli den första lågprisaktören som är schyssta mot klimatet! Att fynda måste inte vara dåligt för klimatet och det är ett glastak vi ska krossa.”

Hur ska det gå till?

Jaha, och hur ska vi lyckas med detta då? Jo, vi bestämde oss för att följa den så kallade 1.5°C Playbook, vilket är ett arbete som hjälper företag och organisationer med riktlinjer för att uppnå exponentiella klimatåtgärder. I deras rapport finns förslag på lösningar för att halvera dom globala utsläppen av växthusgaser och dom riktar sig mot företag som ser det som sitt uppdrag att vara med och förändra världen.

Det första vi gjorde var därför att tillsammans med GoClimate genomföra en analys av vårt klimatavtryck för 2020. Rapporten som kan läsas i sin helhet här, visar att vi orsakade utsläpp på totalt 3 373 ton CO2e, Detta ger ett utsläppsratio på 6,3 ton CO2e per miljoner kronor i omsättning.

Utifrån den rapport vi nu har på vårt utsläpp så tittar vi nu på vad vi behöver göra inom respektive område i 1.5°C Playbook, strukturen är att det finns fyra områden, så kallade pelare, som man som företag ska agera inom.

1. Minska våra egna utsläpp

Våra egna utsläpp står bara för 13 838 kg CO2e, vilket motsvarar endast 0,4% av vårt totala utsläpp, vilket gör att vårt fokus kommer vara att vi inte ska öka den andelen och när det är möjligt så klart också göra val som minskar. Men eftersom våra egna utsläpp står för en så liten del så är rekommendationen att vi istället fokuserar på den del där vi faktiskt kan göra skillnad vilket är inom område 2.

2. Minska våra indirekta utsläpp - utsläpp som orsakas i vår värdekedja

Våra indirekta utsläpp, alltså utsläpp som orsakas av produkterna vi säljer, står för 99,6% av våra totala utsläpp. Området omfattar tillverkning, förpackning och transporterna för att våra kunder ska få sina produkter.

För att minska vårt klimatavtryck är det viktigt att fokusera på de områden som är störst avseende volym och klimatavtryck. Som man kan se från rapporten kommer 85% av klimatavtrycket från själva produkten och tillverkandet av dessa. Därför lägger vi nu vårt fulla fokus på att se till att denna del sänks så mycket som möjligt för att få så stor utväxling som möjligt från detta arbete.

Det är här det tuffa arbetet börjar. Vi är mitt uppe i detta och kommer löpande rulla ut initiativ som kommer att minska vår klimatpåverkan.

3. Se till att vi har med ett klimatfokus i vår strategi

Eftersom vårt mål är att den första lågprisaktören som är schyssta mot klimatet, så har vi bestämt oss för att vi ska göra det enklare för våra kunder att göra bra val när dom handlar hos oss.

“Därför kommer vi lägga fokus på att hjälpa kunderna att välja produkter som är schysstare mot klimatet!”

Vi har därför identifierat två inriktningar på våra klimatinitiativ, det första är att göra det möjligt för våra kunder att vara med och klimatkompensera för sina köp på Fyndiq, och det andra är att bättre kunna visa för våra kunder vilka produkter som är bättre att välja ur ett klimatperspektiv. Det här arbetet kommer vi nu fokusera på under 2023 och löpande redovisa hur det går och vilket resultat vi uppnår tillsammans med våra kunder.

4. Klimatkompensera vårt avtryck ✅

Vi kompenserar varje år för 110% av vårt totala klimatavtryck och vi har gjort det för alla år vi har varit live (sedan 2011)!

Detta har gjorts genom investeringar i klimatprojekt via GoClimate (bara “Gold standard” projekt) som binder motsvarande mängd koldioxid som vi har bidragit till i utsläpp sedan vår start. Detta kommer vi även fortsätta att göra, vilket innebär att varenda produkt som du köper är klimatkompenserad till 110%.

De projekt som vi investerat i hittills är:

Certifikaten och kvittensen på dessa investeringar kan du se här Santa Marta, Bhadla, Wind Park.


Ingen kan göra allt, men alla kan göra nåt. Detta är vårt första steg i vår långsiktiga ambition att bli den första lågprisaktör som är schyssta mot klimatet. Häng med vet ja!

-Fredrik Norberg

VD och grundare