894 940 produkter från 1 738 butiker!
1 452 800 unika kunder!
1 568 varumärken!
Kundtjänst

För att skicka in en Removal Request

  • Du måste vara den faktiska rättighetsinnehavaren eller vara ombud, som har fullmakt att agera på uppdrag av rättighetsinnehavaren. Ombud ska  visa fullmakt, undertecknad av den faktiska rättighetshavaren.

  • Och vi behöver dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress) och organisationsnummer.

Removal Request

Alla Removal Requests behöver innehålla en detaljerad och tydlig beskrivning av varför produkten eller annonsen gör intrång i din immateriella rättighet, inkluderat:

  • direktlänk(ar) till annons(er) som du anser gör intrång. Vänligen ange om du hänvisar till a) produkten eller b) dess beskrivning (eller bild) eller både a) och b); 

  • en beskrivning om varför du tror att detta är ett intrång  (t.ex. upphovsrätt, varumärke eller patent) för varje produkt eller annons.

  • PDF-kopia av varumärke / patent registrering eller andra immateriella rättigheter.

Statement of good faith and veracity

Vi kräver en bekräftelse från dig som rättighetsinnehavare eller ombud att du handlar i god tro och att - under sanningsförsäkran - all information som lämnas är korrekt.


Vänligen skicka ovan nämnda dokument till följande e-postadress: removal.request@fyndiq.se