Information om munskydd och andningsskydd

Så säkerställer vi kvaliteten på produkterna

På grund av den rådande Coronapandemin är efterfrågan på munskydd och andningsskydd stor. Fyndiq tar produktsäkerhet på stort allvar, särskilt i dessa tider. Därför finns extra strikta riktlinjer kring dessa produkter.

Vi jobbar nära våra handlare och samarbetar med ett flertal svenska myndigheter för att säkerställa att vi säljer säkra produkter till dig som konsument. Det är bara utvalda handlare som får ansöka om att sälja munskydd och andningsskydd på Fyndiq. Innan munskydden och andningsskydden läggs ut till försäljning kontrollerar vi all dokumentation för att se till att produkterna uppfyller säkerhetskraven.

Här följer vanligt förekommande frågor och svar kring munskydd.

Vanliga frågor och svar om munskydd

Hur fungerar munskydd?

Ett munskydd är konstruerat på ett sätt som gör att det kan fånga upp oönskade mikroorganismer från omgivningen. Skyddet består av ett antal olika filter som stoppar partiklar, rök, virus eller vad det än kan vara som utgör faran. Viktigt att poängtera är att ett vanligt skydd kan skydda mot droppsmitta, men inte luftburen smitta. Munskydd syftar också till att skydda omgivningen från eventuell smitta som personen med skyddet bär på. För att skydda både bärare och omgivning så effektivt som möjligt så är alla skydd skapade efter människans anatomi. De placeras över näsa och mun och är konstruerade för att kunna hålla tätt för alla människor.

Vad är skillnaden mellan andningsskydd och munskydd?

Ett klassikt munskydd används för att i första hand skydda omgivningen från bärarens utandningsluft eller för att skydda bäraren från synliga stänk. Ett andningsskydd skyddar istället bäraren. Andningsskydd räknas som personlig skyddsutrustning och är märkta med antingen FFP1, FFP2 eller FFP3.

Vilka typer av munskydd finns?

Farliga partiklar kan ha olika storlekar. Därför finns det också munskydd och andningsskydd som skyddar mot olika koncentrationer.

 • Kirurgiskt munskydd
  Ett av de vanligaste munskydden är ett kirurgiskt munskydd som har som syfte är att skydda omgivningen. De är vanligtvis blå till färgen och i flera lager.

  Dessa munskydd är avsedda för engångsbruk och ska inte användas flera gånger.

 • Munskydd i tyg
  Ett munskydd i tyg kan återanvändas och skapar en barriär och hindrar eventuella droppar som man andas ut att nå omgivningen. De skyddar även mot smuts, damm och partiklar. Ju tjockare masken är desto större är barriären.

 • Andningsskydd FFP1
  Den här typen av ansiktsskydd används för miljöer där luften man andas kan orsaka problem med hälsan. Det kan också handla om att luften skapar irriterad andning eller att man vill undvika otrevlig lukt. Ofta används dessa skydd inom byggindustrin. Även personer som arbetar med livsmedel kan använda denna typ av skydd. FFP1 skyddar mot atoxiskt damm, det vill säga damm som inte innehåller gifter. 4/5 av partiklarna som är mindre än 0,6 μm kan filtreras med hjälp av skyddet.

 • Andningsskydd FFP2
  Munskydd av typen FFP2 används i miljöer där endast får finnas ca 10% läckage. Det är vanligt att skydden används i miljöer där luften kan vara direkt skadlig för personen som andas in den. Det kan exempelvis handla om svår rök eller skadligt damm som man till varje pris bör undvika att få i sig. Ofta används den här typen av munskydd inom gruvindustrin, en bransch där man löper stor risk att få i sig dåliga ämnen. Även människor som arbetar inom metallindustri löper risk att få i sig farliga ämnen och brukar därför använda FFP2-skydd.

  I vissa fall krävs munskydd av typen FFP2 för att luften kan åsamka omedelbar skada för exempelvis andningssystemet. I andra fall kan det handla om aerosoler eller rök som ger svåra sjukdomar längre fram. En sådan sjukdom kan exempelvis vara lungcancer. En viktig skillnad mellan FFP2 och FFP1 är att den förstnämnda skyddar mot fibrogeniska partiklar.

 • Andningsskydd FFP3
  För den som behöver maximalt skydd från att andas in den omgivande luften är andningsskydd av typen FFP3 att föredra. Dessa skyddar mot föroreningar av många olika typer. Det kan exempelvis handla om skadliga ämnen i damm, aerosoler och farlig rök. 99% av alla skadliga partiklar upp till 0,6 μm filtreras bort. Detta är särskilt viktigt då reglerna säger att endast 5% läckage får finnas. Även radioaktiva partiklar kan filtreras bort av den här typen av munskydd. För människor som arbetar med kemi är FFP3-skydd vanliga att använda på daglig basis.

Hur använder man ett munskydd?

Det är viktigt att använda ett munskydd på rätt sätt. Nedan följer några rekommendationer på hur du bör tänka kring användandet av ditt skydd.

 • Tvätta händerna noga innan du sätter på munskyddet
 • Placera skyddet över både näsa och mun och se till att det inte finns springor eller glipor
 • Undvik att röra skyddet
 • Rör inte munskyddet när du tar av det, ta på och av med hjälp av banden
 • Släng munskyddet efter användning
 • Tvätta ditt tvättbara munskydd i 60 grader efter användning

Om du är ovan vid att bära munskydd så kan det falla sig naturligt att då och då röra området kring munnen med händerna. Därför är det bra att du tvättar händerna ordentligt om du råkar röra vid ditt skydd.

Kan man använda ett munskydd flera gånger?

Du ska inte använda ett engångsskydd mer än en gång, vilket namnet tipsar om. När du märker att ditt engångsskydd börjar bli fuktigt är det dags att byta ut. Om du använder ett munskydd i tyg, tvätta det i 60 grader efter varje användning. Vissa skydd går att använda vid flera tillfällen, efter noggrann desinfektion. Läs noga vad som gäller för just din produkt.

Vad innebär CE-märkning?

CE-märkning är ett intyg på att produkten når upp till kraven enligt tillämpliga standarder för personlig skyddsutrustning.

Du hittar många CE-märkta munskydd här.

Varför använder man munskydd mot Covid-19?

Då munskydd fungerar som en extra barriär mellan människor och droppar från nysningar, hosta eller i utandningsluften fångas upp med hjälp av munskyddet, används munskydd som en åtgärd att förhindra att smittan sprids mellan människor.

Vad gäller när man reser?

Rekommendationerna kring munskydd ser annorlunda ut världen över. När du reser utomlands idag är det därför viktigt att ta del av de rekommendationerna som finns både i landet du reser till men även hur du ska bete dig på resan dit. Om du reser med flyg bör du vända dig till ditt flygbolag för att få aktuell information om vad som gäller för just din flight. På Utrikesdepartementets (UD) webbplats hittar du uppdaterad information om vad som gäller för ditt resmål.

Munskydd mot Covid-19

Munskydd har i många länder blivit en del av vardagen och en viktig del i strategin för att få ned smittspridningen av det nya Coronaviruset.

I juni gick Världshälsoorganisationen (WHO) ut med råd till allmänheten att använda munskydd överallt där det inte går att hålla avstånd, som till exempel i affärer eller på buss, tåg, tunnelbana eller spårvagn.

I Sverige finns det för närvarande ingen allmän rekommendation att bära munskydd för att motverka smittspridningen av Covid-19. Det kommer dock vara ett krav under vissa tider när man åker i kollektivtrafiken. För att undvika att smitta andra eller själv bli sjuk är det viktigt att följa de råd och rekommendationer som gäller i Sverige; stanna hemma när du är sjuk, håll god handhygien och håll avstånd.

För aktuella råd och rekommendationerna hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.se

Källor:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

https://en.wikipedia.org/wiki/Surgical_mask

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/munskydd/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/ytterligare-atgarder-for-att-bromsa-smitta-och-skydda-halsa/